§ 7 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
3. Termin realizacji Dostawy to maksymalnie 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty. Sprzedawca zastrzega możliwość przedłużenia tego terminu w wypadku trudności niezależnych od niego. Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o powstałym opóźnieniu.
4. Zamówione Towary zostaną dostarczone za pośrednictwem Dostawcy na adres podany w formularzu zamówienia. Istnieje również możliwość odbioru osobistego, po wcześniejszych umówieniu się ze Sprzedawcą.
5. W dniu wysłania Towaru do Klienta Sprzedawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub przekaże na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta informację o wysłaniu Towaru.
6. Klient zobowiązany jest sprawdzić doręczoną przesyłkę. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy sporządzenia właściwego protokołu.

Duże obrazy wysyłamy wyłącznie transportem dedykowanym. To oznacza, że zakupiony obraz zostanie przywieziony bezpośrednio do Państwa pod wskazany adres przez zaufaną firmę transportową.