Leszek Kurek

Leszek Kurek. Absolwent ASP (dawniej PWSSP) w Łodzi .Wydział Wzornictwa Przemysłowego ,pracownia Tkaniny Unikatowej. Dyplom w roku 1984. Obecnie zajmuje się malarstwem sztalugowym. Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych m.in.w Łodzi (3), Gdańsku (1), Zielonej Górze (2), Krakowie(2), Iławie (1), Sieradzu (1). Poza tym brał udział w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Aktywnie uczestniczy w plenerach malarskich. Ma na swym koncie kilka nagród. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych i państwowych .