Marta Bilecka

Marta Bilecka absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi Wydziału Grafiki i Malarstwa. Dyplom uzyskała w sierpniu 2002 roku w Pracowni Malarstwa prof. Marka Czajkowskiego i w Pracowni Technik Drzeworytniczych prof. Andrzeja Bartczaka. Na co dzień zajmuje się malarstwem. Tworzy prace wysokiej jakości, stale poszukując odpowiedzi na pytania dotyczące przeszłości i przyszłości oraz przebudzenia człowieka.W ewoluujących wraz z doświadczeniem twórczym stylach, mających korzenie w abstrakcji czy surrealizmie, świadomie rozwijany jest motyw nieoczywistego pejzażu metafizycznego.


Obrazy Marty Bileckiej dają niesamowicie cenną rzecz w dzisiejszych czasach, wręcz deficytową - spokój. Moment wytchnienia od codziennego maratonu, w jakim bierzemy udział. Dzięki takiej twórczości, gdzie środki wyrazu zostały zredukowane do minimum, możemy zatrzymać swój maraton, chociaż na chwilę.