Michał Baca

Michał Baca urodził się w Krakowie w 1958 roku. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa. Dyplom uzyskał w pracowni Juliusza Joniaka w 1983 roku. Brał udział w wielu wystawach m.in. w Krakowie, Gdańsku, Warszawie, Tarnowie, Zielonej Górze, Zakopanem, Olsztynie a także w Akwizgranie, Frankfurcie, Wiedniu, Thorn (Holandia) i Eferding (Austria). Uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych w kraju oraz za granicą m.in. we Francji, Szwecji, Danii, Niemczech, Japonii i USA. Jest laureatem wielu konkursów.
Zajmuje się malarstwem. Inspiracje znajduje w naturze.